Vedeli ste, že...

rozdiel v platoch mužov a žien sa prehlbuje?

V roku 2019 priemerná hrubá mzda žien predstavovala 79,8 % z priemernej hrubej mzdy mužov.

Podľa Štatistického úradu SR sa v roku 2019 mzda žien nachádzala o 11,6 % pod celoslovenským priemerom, zatiaľ čo mzda mužov ho prevýšila o 10,9 %. Mzdové rozdiely ovplyvňujú aj zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce a funkcie, postup v zamestnaní a participácia na vedúcich funkciách, materské a rodičovské povinnosti.