TOP CENTRUM PODNIKATELIEK

Združujeme podnikateľky a top manažérky, ktorým záleží na postavení žien v našej spoločnosti.

Sme združenie, ktoré má za cieľ spájať, inšpirovať a podporovať podnikateľky v raste ich podnikania. Vytvárame profesionálnu platformu pre podporu a propagáciu ženského podnikania na Slovensku a posilnenie postavenia žien v spoločnosti.
Od svojho založenia v roku 2001 sa na aktivitách TCP aktívne zúčastnili stovky podnikateliek a manažérok, ktoré z nich profitovali, generovali príjmy, vytvárali pracovné miesta a mnohé vďaka podpore a mentoringu transformovali svoju vášeň na životaschopné podniky.
Prezentovať ženské podnikanie, úspešné príbehy, ako aj benefity, ktoré vytvára pre celú spoločnosť.
Predstavenstvo TCP
Ing. Tatiana Nátna
Ing. Tatiana Nátna - Prezidentka TCP

Ako Prezidentka TCP sa budem usilovať spájať podnikateľky a manažérky z celého Slovenska, poskytovať priestor na ich ďalšie vzdelávanie a osobnostný rozvoj, ako aj vyhľadávať príležitosti na ich prezentáciu v médiách. Ako veľmi dôležitú vnímam aj medzinárodnú spoluprácu združenia, ktorá má v TCP dlhú a bohatú tradíciu. Spoluprácou s medzinárodnými asociáciami, organizovaním konferencií, workshopov a VIP klubov dáme príležitosť našim podnikateľkám nadväzovať obchodné spolupráce aj za hranicami Slovenska. Mojim cieľom tiež je, aby sme svojou prácou a životnými skúsenosťami motivovali mladé, začínajúce podnikateľky, aby si splnili svoj podnikateľský sen. V neposlednom rade sa budem snažiť rozširovať členskú základňu TCP o aktívne, dynamické a výnimočné ženy.  

Prezidentka TCP

Ing. Janka Dobrocká, MBA
Ing. Janka Dobrocká, MBA - Viceprezidentka TCP

Dvadsaťročná história nášho občianskeho združenia Top centrum podnikateliek je krásnou realitou, a myšlienkou našej zakladateľky, že výnimočné podnikateľky a manažérky dokážu spoločne vytvoriť program, ktorý spája rôzne profesie a skupiny a robí dobré meno na celom Slovensku i v zahraničí. Zároveň každá z nás zviditeľňuje región odkiaľ pochádzame.

Viceprezidentka TCP

Ing. Renata Kliská
Ing. Renata Kliská - Druhá Viceprezidentka TCP

Podnikám od roku 1997 a mojou túžbou je spojiť naše slovenské podnikateľky s podnikateľkami z celého sveta. Netvrdím, že mi je Slovensko malé, ale chcem využiť svoje jazykové znalosti, aby som aj ostatným členkám pomohla presadiť sa v zahraničí. A nemyslím tým len EÚ...

Druhá Viceprezidentka TCP

Ing. Silvia Milová
Ing. Silvia Milová - členka Predstavenstva TCP

Mám takmer 20 rokov skúsenosti s podnikaním a dlhé roky aj v manažmente firiem, rada odovzdám skúsenosti ženám z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu. Nech žijú podnikavé slovenské ženy!

členka Predstavenstva TCP

Margaréta Saktorová, M.B.A.
Margaréta Saktorová, M.B.A. - členka Predstavenstva TCP

Príležitosť rásť, rôznorodosť, kreativita, úspech aj neúspech, výmena nápadov, networking, stretnutia s novými príbehmi a obchodnými partnermi - to je to, čo charakterizuje môj pracovný deň. Podnikať som začala už dávno, v obchode som vyrástla ako dieťa rodičov v obchodnom dome PRIOR. Ako členka Predstavenstva TCP, po viac ako 15 rokoch v medzinárodnom obchode, rada zúročím nadobudnuté skúsenosti a prispejem k rastu tohto jedinečného klubu pre pracovité a silné ženy - podnikateľky.  

členka Predstavenstva TCP

Ak vás niečo zaujalo, prípadne ak máte nejakú otázku, neváhajte nás kontaktovať!

POVEDALI O NÁS

Som rada, že TCP pokračuje vo svojich aktivitách ďalej. Vnímame spolupatričnosť, vzájomnú podporu, rešpekt, všeobecne našu rozdielnosť, ďakujem za to všetkým!

Daša Pechová, konateľka firmy Davital

Zakladateľka TCP pani Elvíra Chadimová bola dušou združenia podnikateliek. Zanechala nám posolstvo a my členky sa budeme o to všetko starať tak, ako najlepšie vieme a môžeme, v duchu jej slov: ,,Dievčatá, vždy si pomahájte a vzájomne sa podporujte." Verím, že budeme napĺňať jej odkaz. Ďakujem dámy!

Darina Tvoríková, majiteľka módneho štúdia Darin Collection a konateľka firmy NOVA REIS s.r.o.

Spomienky sú spôsob stretnutia, a preto kým ich mám, nikdy nie som sama. Som vďačná, dámy z TCP, že spomienky na naše stretnutia vytvorili mozaiku, ktorá zapadla do môjho života. Ste skvelé ženy, výborné podnikateľky, zábavné a priateľské. Som rada, že sme spolu.

Nataša Beňušková

Som poctená, že môžem byť súčasťou TCP,  jedinečného združenia úspešných žien, ktoré podnikajú v rôznych oblastiach. stretávať sa s inšpiratívnymi dámami, s možnosťou obohacovať sa navzájom a stretávať sa s inovatívnymi formami ich podnikateľských aktivít. Je to pre mňa veľmi cenná a osviežujúca forma komunikácie. Veď ženy sú nositeľkami nového života a TCP je nositeľkou nových foriem v podnikaní. Želám nám všetkým veľa úspechov, zdravia a prosperity.

Lucia Rozborová, PR manažérka ROZBORA COUTURE

Title