Array ( [description] => Medzinárodny deň žien (MDŽ) je sviatok, ktorý každý rok pripadá na 8. marec a pre nás, ženy, je to špeciálny deň. Už 100 rokov je pomenované, že ženy v spoločnosti ťahajú za kratší koniec a stále nie je dobojované, stále je veľa otázok a nedoriešených tém – trh práce, platové rozdiely, postavenie ženy v spoločnosti. Aj keď sa ekonomické a sociálne postavenie žien za posledné roky zlepšovalo, pandémia tento trend spomalila a v niektorých oblastiach zastavila a zvrátila. [title] => Medzinárodný deň žien [image] => /cms/resources/equality.jpg [url] => https://tcpsk.com/blog/post/medzinarodny-den-zien )

Medzinárodný deň žien

Medzinárodny deň žien je sviatok, ktorý každý rok pripadá na 8. marec a pre nás, ženy, je to špeciálny deň.

Medzinárodny deň žien je sviatok ustanovený OSN pri príležitosti výročia štrajku 40 000 newyorských krajčírok v roku 1908. Tieto bojovali za zrušenie desaťhodinového pracovného času, proti nízkym mzdám a zlým pracovným podmienkam. Prichádzajúcimi rokmi predkladali ďalšie požiadavky za práva žien – volebné právo, osemhodinový pracovný čas a zlepšenie špeciálneho zákonodarstva. Prvý sviatok MDŽ sa v ČSR konal v roku 1921.

Už 100 rokov je explicitne vyjadrené, že ženy v spoločnosti ťahajú za kratší koniec a stále nie je dobojované, stále je veľa otázok a nedoriešených tém – trh práce, platové rozdiely, postavenie ženy v spoločnosti. Aj keď sa ekonomické a sociálne postavenie žien za posledné roky zlepšovalo, pandémia tieto trendy spolamila, zastavila ba až zvrátila.

"My ženy máme nekonečný zdroj sily a len spoločným využitím týchto síl môžeme dosiahnúť, aby mohla každá z nás žiť dôstojný život, aby sme sa nevzdávali svojich ambícií, túžob a cieľov, aby úspech každej z nás, bol motiváciou a inšpiráciou pre ostatné."

Tatiana Nátna, Prezidentka TCP

Podrobnosti

  • Zdieľaj:
  • Aktualita

    Top centrum podnikateliek

Medzinárodny deň žien je sviatok, ktorý každý rok pripadá na 8. marec a pre nás, ženy, je to špeciálny deň. Už 100 rokov je explicitne vyjadrené, že ženy v spoločnosti ťahajú za kratší koniec a stále nie je dobojované, stále je veľa otázok a nedoriešených tém – trh práce, platové rozdiely, postavenie ženy v spoločnosti. Aj keď sa ekonomické a sociálne postavenie žien za posledné roky zlepšovalo, pandémia tento trend spomalila a v niektorých oblastiach zastavila a zvrátila.