Array ( [description] => Aj keď súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID-19 negatívne ovplyvňuje životy a prácu väčšiny ľudí, analýzy ukazujú, že celkovo sú pracovné miesta žien v tejto kríze zraniteľnejšie ako tie mužské. [title] => Pandémia COVID-19 a jej dopad na ženy [image] => /cms/resources/woman-2814731920.jpg [url] => https://tcpsk.com/blog/post/pandemia-covid-19-a-jej-dopad-na-zeny )

Pandémia COVID-19 a jej dopad na ženy

Aj keď súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID-19 negatívne ovplyvňuje životy a prácu väčšiny ľudí, analýzy ukazujú, že celkovo sú pracovné miesta žien v tejto kríze zraniteľnejšie ako tie mužské.

Zarážajúca je miera tejto nerovnosti: len v Spojených štátoch amerických, kde sú k dispozícii údaje členené podľa pohlavia, sa odhaduje, že miera straty pracovných miest žien v dôsledku pandémie je takmer dvojnásobne vyššia ako miera straty pracovných miest mužov.

Vo svete sme za posledné tri desaťročia dosiahli pokrok v niekoľkých dôležitých aspektoch rodovej rovnosti, ako sú úmrtnosť matiek pri pôrodoch, prístup k vzdelaniu, podiel žien na manažérskych pozíciách a politické zastúpenie. Úroveň účasti žien na trhu práce je však stále na výrazne nižšej úrovni ako v prípade mužov. Zároveň tento pokrok v oblasti rodovej rovnosti nie je rovnomerný vo všetkých krajinách.

Slovensko z pohľadu postavenia žien v spoločnosti nevstúpilo do pandémie  v najlepšej kondícii. Podľa indexu rodovej rovnosti zostavovaného Európskym inštitútom pre rodovú rovnosť sa Slovensko umiestnilo na 26. mieste. Naše skóre je výrazne nižšie ako skóre za celú EÚ. Čo je ešte horšie, v dosahovaní pokroku smerom k rodovej rovnosti je Slovensko omnoho pomalšie ako iné členské štáty EÚ.

Každá kríza istým spôsobom ešte viac prehĺbi rozdiely a problémy, ktoré už v spoločnosti existujú.

Jedným z problémov je, že povaha práce zostáva stále výrazne rodovo špecifická, a to v rozvinutých aj rozvíjajúcich sa ekonomikách. Slovensko nie je výnimkou. Ženy sú neprimerane zastúpené v odvetviach najviac ovplyvnených pandémiou COVID-19, ako sú služby, gastronómia, cestovný ruch, maloobchod, atď. Ženy na seba preberajú bremeno neplatenej starostlivosti, ktorej požiadavky počas pandémie výrazne vzrástli. Ženy sú takpovediac v prvej línii – zabezpečujú väčšiu časť starostlivosti o deti a starších rodinných príslušníkov, varenia, upratovania, starostlivosti o chod domácnosti. Prieskumy ukazujú, že počet hodín strávených starostlivosťou o deti a domácnosť sa počas pandémie navýšila v priemere o 2,5 hodiny denne.

Ďalším faktorom je neprimeraný vplyv COVID-19 na podnikanie žien, vrátane malých firiem vlastnených ženami. V dôsledku krízy prišlo k obmedzeniu rodinných zdrojov, bolo nevyhnutné zainvestovať do digitálnych zariadení pre rodinných príslušníkov, znížil sa tak voľný finančný kapitál na investovanie do samotných firiem. Množstvo firiem v súčasnosti zaniká.

Každá kríza je ale zároveň aj príležitosťou, možnosťou robiť veci lepšie.

Dobre navrhnuté a včas implementované politiky môžu zmierniť negatívne dopady krízy na ženy. Podpora príjmu pre zraniteľné osoby, zachovanie pracovných väzieb, stimuly na vyváženie pracovných a rodinných povinností, investovanie do infraštruktúry starostlivosti o deti a sociálnej starostlivosti, zavedenie flexibilnej pracovnej doby, zlepšenie podmienok platenej dovolenky pre otcov, podpora pre malé a stredné podniky a samostatne zárobkové osoby sú len niektoré z nich. Zabrániť tomu, aby ženy strácali zamestnanie, prípadne mali sťažené možnosti na návrat do práce je investíciou do budúcnosti. Už totiž vieme a dáta to potvrdzujú, že to, čo je dobré pre rovnoprávne postavenie žien na trhu práce, je dobré pre ekonomiku krajiny a celú spoločnosť.

Features

Subtitle

Podrobnosti

  • Zdieľaj:
  • Aktualita

    Top centrum podnikateliek

  • Dátum

    19. február 2021

Aj keď súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID-19 negatívne ovplyvňuje životy a prácu väčšiny ľudí, analýzy ukazujú, že celkovo sú pracovné miesta žien v tejto kríze zraniteľnejšie ako tie mužské. Slovensko z pohľadu postavenia žien v spoločnosti nevstúpilo do pandémie v najlepšej kondícii.