Array ( [description] => V snahe získať ucelenejší a presnejší obraz o dopade pandémie na podnikanie žien na Slovensku urobilo Občianske združenie Top centrum podnikateliek prieskum, do ktorého sa zapojilo 54 podnikateliek. Podľa výsledkov prieskumu môžeme konštatovať, že zmeny, ktoré v našej spoločnosti nastali, ovplyvnili v roku 2020 až 70 % podnikateliek a pre takmer 66 % podnikateliek pandémia znamenala pozastavenie alebo spomalenie podnikateľskej činnosti. [title] => Podnikateľky hodnotili rok 2020 [image] => /cms/resources/student-8498281920-1.jpg [url] => https://tcpsk.com/blog/post/podnikatelky-hodnotili-rok-2020 )

Podnikateľky hodnotili rok 2020

Stiahnuť report

Stiahnuť

V snahe získať ucelenejší a presnejší obraz o dopade pandémie na podnikanie žien na Slovensku urobilo Občianske združenie Top centrum podnikateliek prieskum, do ktorého sa zapojilo 54 podnikateliek, z ktorých väčšina (59 %) podniká dlhšie ako 10 rokov; podnikanie robí na celonárodnej úrovni (50 %) a popri podnikaní nemá iný zdroj príjmu (59 %).

Ženy sú neprimerane zastúpené v odvetviach najviac ovplyvnených pandémiou a zároveň na seba preberajú bremeno neplatenej starostlivosti v domácnosti, ktorej požiadavky počas pandémie výrazne vzrástli. Nie je tajomstvom, že ženy ešte stále zabezpečujú väčšiu časť starostlivosti o deti a starších rodinných príslušníkov, starostlivosti o chod domácnosti. A preto nikoho neprekvapí, že takmer jedna tretina podnikateliek za najväčšiu pomoc, ktorú by okamžite privítali, uviedla otvorenie škôl.

V hodnotení vplyvu pandémie na podnikanie žien je dôležitým faktorom to, že dochádza k obmedzovaniu rodinných zdrojov. Množstvo malých firiem a živnostníčok preto v súčasnosti obmedzuje svoju činnosť alebo zaniká. Na základe analýzy odpovedí v prieskume môžeme konštatovať, že z pohľadu príjmov pandémia podnikanie žien zasiahla negatívne.

Každá kríza je zároveň aj príležitosťou robiť veci lepšie. Očakávania podnikateliek pre rok 2021 sú optimistické, pretože len 11 % podnikateliek predpokladá, že ich príjmy budú klesať; 30 % si myslí, že ich príjmy sa stabilizujú a až 59 % verí, že ich príjmy v roku 2021 budú rásť. Dobre navrhnuté a včas implementované politiky môžu zmierniť negatívne dopady krízy na ženy. Podpora príjmu pre zraniteľné osoby, zachovanie pracovných väzieb, stimuly na vyváženie pracovných a rodinných povinností, investovanie do infraštruktúry starostlivosti o deti a sociálnej starostlivosti, zavedenie flexibilnej pracovnej doby, zlepšenie podmienok platenej dovolenky pre otcov, podpora pre malé a stredné podniky a samostatne zárobkové osoby sú len niektoré z nich.

O prieskume

Prieskum sa uskutočnil formou online dotazníka, ktorý obsahoval 20 otázok zameraných na zhodnotenie dopadu pandémie na podnikanie žien v roku 2020 a ich očakávania pre rok 2021. Do prieskumu sa v období február - marec 2021 zapojilo 54 podnikateliek.

 • Dopad pandémie na podnikanie

  Pre takmer 66 % podnikateliek pandémia znamenala pozastavenie alebo spomalenie podnikateľskej činnosti.

 • Čerpanie podpory a úverov

  Finančnú podporu od štátu čerpalo viac ako 35 % podnikateliek, ďalších 7 % bolo nútených si pomôcť aj bankovým úverom.

 • Najväčšie výzvy roku 2020

  neistota, izolácia, vynútená zmena biznis modelu

 • Plány na rok 2021

  zvýšenie obratu, upevnenie podnikateľských vzťahov, využívanie príležitostí a rozšírenie podnikania v online priestore

Podrobnosti

 • Zdieľaj:
 • Prieskum

  Dopad pandémie na podnikanie žien v SR

 • Autor

  OZ Top centrum podnikateliek

 • Dátum zverejnenia

  marec 2021

Dopad pandémie na podnikanie žien na Slovensku

Aj keď súčasná situácia spôsobená globálnou pandémiou ochorenia COVID-19 negatívne ovplyvňuje životy a prácu väčšiny ľudí, analýzy ukazujú, že kríza v oveľa väčšej miere zasiahla pracovné miesta žien alebo ich podnikanie. Zarážajúca je miera tejto nerovnosti. Podľa aktuálneho prieskumu Top centra podnikateliek môžeme konštatovať, že zmeny, ktoré v našej spoločnosti nastali, ovplyvnili v roku 2020 až 70 % podnikateliek a pre takmer 66 % podnikateliek pandémia znamenala pozastavenie alebo spomalenie podnikateľskej činnosti.