Array ( [description] => [title] => Top centrum podnikateliek má novú Prezidentku [image] => /cms/resources/Banners/tatiana-natna.jpg [url] => https://tcpsk.com/blog/post/top-centrum-podnikateliek-ma-novu-prezidentku )

Top centrum podnikateliek má novú Prezidentku

Valné zhromaždenie na svojom výročnom zasadnutí dňa 21. júla 2020 zvolilo nové Predstavenstvo združenia a toto následne zvolilo Ing. Tatianu Nátnu za novú Prezidentku Top centra podnikateliek.

Ing. Tatiana Nátna je majiteľka a konateľka dvoch firiem, ktoré založila v Martine r. 1998 Turčan-auto s.r.o. a r. 2005 Tanja Autocaravan s.r.o. Vyrába obytné autá, karavany, individuálne prestavby na špeciálne vozidlá pod svojou značkou TANJA VANS  pre Slovensko a krajiny  Európy. Je členkou ZAP SR. Dnes so svojimi dvomi synmi vytvorila rodinnú firmu a s 25 členným tímom ponúka všetky služby pre karavaning a kemping. Jej cieľom je vytvoriť veľkú rodinu karavanistov na Slovensku.

Od roku 2002 je členkou občianskeho združenia TCP. Za svoju podnikateľskú činnosť a životné dielo bola nominovaná na Slovensku roka 2013 v kategórii biznis a manažment,  finalistka vynikajúca Podnikateľka Slovenska 2016, víťazka Slovenský Goodwill 2017 v kategórii Partner, viaceré  ocenenia SACC za rozvoj kempingu a karavaningu na Slovensku, uvedená v publikácii “OXFORD ENCYKLOPÉDIA OSOBNOSTÍ Českej a Slovenskej republiky“ a v publikácii „49 HRDINIEK slovenského biznisu“.

Valné zhromaždenie TCP na svojom zasadnutí zvolilo deväťčlenné Predstavenstvo združenia v zložení Ing. Janka Dobrocká, MBA; Ing. Renata Kliská;  doc.et doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD., MPH; Ing. Silvia Milová; Ing. Jarmila Molnárová; Ing. Tatiana Nátna; Margaréta Saktorová, M.B.A.; Ing. Zita Salajová, PhD. a PhDr. Darina Tvoríková.

Ing. Tatiana Nátna, Prezidentka TCP

„V občianskom združení Top centrum podnikaliek sa stretla skupina dynamických a akčných žien, ktoré sú vzorom v konaní a rozhodovaní a zároveň vedia ukázať, ktorá cesta je správna. Prijímam s úctou a pokorou skutočnosť, že som bola zvolená za Prezidentku tohto združenia. Spoločne s členkami Predstavenstva a celého združenia sa budeme usilovať o posilnenie pozície žien podnikateliek a manažérok na Slovensku, navzájom si pomáhať a odovzdávať svoje skúsenosti, uskutočňovať aktivity, ktoré pomôžu nielen našim členkám posunúť svoje podnikanie na vyššiu úroveň a budeme sa uchádzať o priazeň ďalších žien podnikateliek a manažérok s cieľom rozšíriť členskú základňu OZ TCP”.

Podrobnosti

  • Zdieľaj:
  • Aktualita

    Top centrum podnikateliek

  • Dátum

    21. júl 2020

Ing. Tatiana Nátna sa stala novou Prezidentkou Top centra podnikateliek. V roku 1998 založila firmu Turčan – auto, ktorej hlavnou činnosťou je prestavba skriňových dodávok na obytné automobily, špeciálne vozidlá, prestavba obytného interiéru, odnímateľných nadstavieb, karavanov a atypické prestavby obytného priestoru. Táňa verí, že je výhodou začať niečo nové ako prvý. Jej firme sa to podarilo a aj dnes ostáva jedinou svojho druhu na Slovensku.