20. apríl 2021: Stretnutie o zdravom dýchaní aj SR - ČR spolupráci

"Virtuálne kávičkovanie" spája podnikateľky z regiónov, ale aj podnikateľky z Českej republiky.

20. apríla 2021 mali členky TCP možnosť pripojiť sa k „virtuálnej kávičke“, ktorej hlavnou témou bolo zdravé dýchanie a podnetná diskusia s predstaviteľkami ČMAPM.
 
Tému zdravého dýchania priblížila pani Tina Penxová, ktorá je zakladateľkou DeepEn. Ako lektorka zdravého dýchania pomáha ľuďom obnoviť zdravé dýchanie, a tak objaviť kľúč k zdraviu a rovnováhe. Na stránke www.zdravedychanie.sk je možné otestovať si svoje dýchanie, stačí vyplniť a odoslať test, ktorý pani Penxová vyhodnotí. Nič jej neunikne, upozornila nás, že je veľmi prísna, vyplnením testu je však možné predísť mnohým zdravotným ťažkostiam.

 

Na stretnutí sa nám zároveň dostalo cti privítať zahraničné hostky z Českej republiky, výnimočné dámy, podnikateľky a manažérky z Českomoravskej asociácie podnikateliek a manažérok (ČMAPM), pani Kateřinu Haring – prezidentku ČMAPM a pani Romanu Kurucovú, viceprezidentku ČMAPM. Dámy v krátkosti odprezentovali ich súčasné aktivity. V roku 2020 oslávili 25. výročie založenia asociácie a pri tejto príležitosti vydali veľmi zaujímavú ročenku. Združenie TCP a asociácia ČMAPM pripravujú spoločné stretnutia, na ktorých sa členky oboch združení môžu zoznámiť a spoločne zdieľať osobné kontakty a rozvinúť vzájomné podnikanie.