1. TOP CENTRUM PODNIKATELIEK má „Absolútna Slovenku roka 2021“

Ing. Želmíra KOMORECHOVÁ, majiteľka a konateľka spoločnosti Kompava, získala ocenenie „Slovenka roka 2021 v kategórii Biznis a manažment“ a zároveň titul „Absolútna Slovenka roka 2021“.

B L A H O Ž E L Á M E!

Podrobnosti

2. 22. jún 2021: Stretnutie členiek TCP v Banskej Bystrici

Klub TCP Banská Bystrica srdečne pozýva členky Top centra podnikateliek na stretnutie, ktoré sa uskutoční v utorok 22.6.2021 od 16.00 do 19.00 hod. vo firme Davital, najvoňavejšej show room na Slovensku. 

Podrobnosti

3. 2. júl 2021: Ženy Orava pozývajú na II. Konferenciu žien s názvom "Vášeň"

Stretnutie všetkých žien, ktoré s vášňou vykonávajú svoju prácu.

Podrobnosti

4. 27. máj 2021: Stretnutie podnikateliek na Klube TCP a VIP Club Slovenka

Stretnutie plné inšpiratívnych príbehov slovenských podnikateliek o dopade pandémie na ich podnikanie.

Podrobnosti

5. 1. jún 2021: Umenie zušľachťuje dušu, prezentácia z galérie v Tvrdošíne

Aké to je venovať sa podnikaniu v umení? Pani Anna Lenková, majiteľka - ART Galérie Schürger v Tvrdošíne sa o svoj príbeh podelila s členkami TCP na júnovom stretnutí.

Podrobnosti

6. 23. február 2021: Valné zhromaždenie TCP

Dňa 23. februára 2021 sa uskutoční virtuálne zasadnutie všetkých členiek Občianskeho združenia Top centrum podnikateliek.

Podrobnosti

7. 18. máj 2021: Stretnutie, ktoré nás posunulo ďalej

Stretnutie, ktoré nás posunulo ďalej. Prečo hovoríme o protokole, keď ide o etiketu? Oddych vo Vysokých Tatrách - aké máme možnosti?

Podrobnosti

8. Podnikateľky hodnotili rok 2020

V snahe získať ucelenejší a presnejší obraz o dopade pandémie na podnikanie žien na Slovensku urobilo Občianske združenie Top centrum podnikateliek prieskum, do ktorého sa zapojilo 54 podnikateliek, z ktorých väčšina (59 %) podniká dlhšie ako 10 rokov; podnikanie robí na celonárodnej úrovni (50 %) a popri podnikaní nemá iný zdroj príjmu (59 %).

Podrobnosti

9. Medzinárodný deň žien

Medzinárodny deň žien je sviatok, ktorý každý rok pripadá na 8. marec a pre nás, ženy, je to špeciálny deň.

Podrobnosti

10. Pandémia COVID-19 a jej dopad na ženy

Aj keď súčasná situácia spôsobená pandémiou COVID-19 negatívne ovplyvňuje životy a prácu väčšiny ľudí, analýzy ukazujú, že celkovo sú pracovné miesta žien v tejto kríze zraniteľnejšie ako tie mužské.

Podrobnosti