1. Podnikateľky hodnotili rok 2020

V snahe získať ucelenejší a presnejší obraz o dopade pandémie na podnikanie žien na Slovensku urobilo Občianske združenie Top centrum podnikateliek prieskum, do ktorého sa zapojilo 54 podnikateliek, z ktorých väčšina (59 %) podniká dlhšie ako 10 rokov; podnikanie robí na celonárodnej úrovni (50 %) a popri podnikaní nemá iný zdroj príjmu (59 %).

Podrobnosti