3. TCP oceňovalo pri príležitosti 20. výročia jeho vzniku

TOP centrum podnikateliek odovzdalo v závere medzinárodnej konferencie "Podnikanie spája ženy" výnimočné ocenenia:

Podrobnosti

5. 20. - 21. júna 2022: Medzinárodná konferencia "PODNIKANIE SPÁJA ŽENY"

Občianske združenie TOP CENTRUM PODNIKATELIEK združuje podnikateľky a top manažérky Slovenska a 20 rokov vytvára profesionálnu platformu pre podporu a propagáciu ženského podnikania. Pri príležitosti tohto významného výročia TCP organizuje medzinárodnú konferenciu PODNIKANIE SPÁJA ŽENY, ktorá prinesie príspevky osobností z podnikateľskej sféry a verejného života na aktuálne témy venované podnikaniu žien a ich postaveniu v spoločnosti.

Podrobnosti

9. 12. november 2021: Klub OZ TCP k 20. výročiu jeho založenia

Komorná oslava členiek TCP v Chorvátskom Grobe, ocenenia.

Podrobnosti