Úspešný projekt slávi 20. výročie založenia

Občianske združenie Top centrum podnikateliek kráča za svojou víziou už dvadsať rokov. Združenie bolo založené v roku 2001 úspešnou podnikateľkou Elvírou Chadimovou.

Činnosť združenia, dosiahnuté úspechy, ale aj plány a aktivity pripravované na najbližie obdobie priblížila v rozhovore pre časopis Zisk manažment prezidentka TCP pani Tatiana Nátna.

Úsilie podporovať podnikateľky v ďalšom rozvoji, ako aj motivovať ženy k rozhodnutiu stať sa podnikateľkami neutícha ani dnes. Uvedomujeme si, že v čase, keď pandémia koronavírusu výrazne zhoršuje postavenie žien v ekonomike, je existencia TCP potrebnejšia ako kedykoľvek predtým.

V rozhovore, ktorý si tu môžete celý stiahnuť a prečítať, hovorí o podujatiach, ktoré asociácia v minulosti pripravila, úspešnej medzinárodnej konferencii Európsky deň podnikateliek a manažérok, ktorú TCP organizovalo v roku 2013 v Bratislave. Priblížila v čom je projekt TCP unikátny, aké benefity pre členky prináša a v akej podobe sa v súčasnej dobe uskutočňujú stretnutia členiek. Dočítate sa viac aj o plánoch združenia a vízii novej prezidentky.

Rok 2021 znamená 20 rokov činnosti združenia zameranej na podporu podnikateliek, medzinárodnej spolupráce, klubovania a vzájomnej podpory. Je to významné výročie, ktorého oslava vyvrcholí 10. – 12. októbra 2021 zorganizovaním medzinárodnej odbornej konferencie Podnikanie spája ženy (11. október 2021) a jej sprievodných podujatí (konaných v dňoch 10. a 12. októbra 2021).  

OZ TCP bolo založené v roku 2001 úspešnou podnikateľkou Elvírou Chadimovou.

Združenie vytvorila za účelom zviditeľnenia a podporovania ženského podnikania na Slovensku, ktoré svojim členkám umožní rásť, získavať nové zručnosti a vedomosti, nadväzovať kontakty a rozvíjať podnikanie.

Podrobnosti

  • Zdieľaj:
  • Aktualita

    Top centrum podnikateliek

OZ Top centrum podnikateliek (TCP) je už 20 rokov referenčným bodom pre všetky ženy, ktoré úspešne podnikajú, ako aj pre tie, ktoré iba zvažujú podnikanie ako svoju budúcu profesijnú cestu.

Rozhovor prezidentky OZ TCP Tatiany Nátnej v časopise ZISK MANAŽMENT. Zdroj: Zisk manažment 3-4/2021.