1. 4. máj 2021: Inšpiratívne stretnutie nielen o poľovníctve

Stretnúť inšpiratívne ženy. Vypočuť si zaujímavý príbeh. Podporiť nový podnikateľský zámer. To je sila najstaršej podnikateľskej organizácie žien na Slovensku - Top centra podnikateliek.

Podrobnosti

2. Partnerstvo s Poradcom Podnikateľa

Top centrum podnikateliek nadväzuje spoluprácu so skúsenými partnermi, a preto vzdelávanie a dostupné informácie sú výsadou, ktorú získava každá členka TCP.

Podrobnosti